Ievadiet pudeles tilpumu litros (kā atdalītaju lietojiet punktu nevis komatu)

Ievadiet pudeļu skaitu

Alkahola stiprums % (zīmi - % - ievadīt nevajag )